(2015 12 27 1e) Bevry tot diens aan God en aan Christus Jer 30 v8tot9 ♪

Regeringsbesluite raak gewoonlik een of twee groepe. Selde raak dit almal in die land. In die laaste maand is jonk, middeljarig en oud; ryk, middelklas en arm, werkendes, werkloses en pensioenarisse intens geraak deur pres Zuma se eierdans rondom die minister van finansies. Die #ZumaMustFall-veldtog het momentum opgetel en weer in die feestyd begin taan. Die reaksie van die regerende party laat ‘n mens wonder: is daar hoop?

Die Jode in Babilon het hierdie gevoel geken. In ons teks sê die Here God vir hulle: Daar is hoop. Hy gaan hulle bevry. Destyds het die bevryding behels dat die ballingskap tot ‘n einde sou kom. Dit was ‘n voorspel tot die groot bevryding uit die mag van die sonde wat God deur Christus bewerk het.

Die gevolg van God se bevryding is dat diegene wat bevry is, Hom, sowel as die nasaat van Dawid, Jesus Christus, dien.

Ons tema vanoggend: Bevry tot diens aan God en aan Christus. Ons let op: (1) Die Here bevry sy onderdrukte volk; (2) Sy volk dien Hom en Christus Continue reading “(2015 12 27 1e) Bevry tot diens aan God en aan Christus Jer 30 v8tot9 ♪”

(2015 12 27 2e) Die Kindjie bestem tot ‘n val en ‘n opstanding Luk 2 v34 ♪

Die engele het in die nag van Jesus se geboorte gesê: Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het!” (Luk 2:14). Sommige mense hoor: vrede op aarde, punt. Die gedeelte wat praat van mense in wie Hy ‘n welbehae het, pas nie. Hulle gooi hierdie sinsnede weg.

Hulle gooi daarmee, by wyse van spreke, die hemelpoorte wyd oop. Hulle doen dit vir Jood en Moslem, vir filantroop en groene, vir gay en ateïs, vir vrome en goddelose, vir egbreker en rower, dief en moordenaar Almal moet eenvoudig weet hulle is, soos hulle is, welkom.

Vandag klink Simeon se profesie vir sulke mense onverdraagsaam, fundamentalisties. Dit is ‘n vals noot in die simfonie van verdraagsaamheid.

Tog was hierdie profesie destyds geldig en bly dit geldig. Jesus is bestem tot ‘n val en ‘n opstanding. Die evangelie staan dikwels reg teenoor ons voorkeure en oortuigings. Dit gee daarom aanstoot aan wie glo en ook aan diegene wat nie glo nie. Ons moet nooit poog om die aanstoot van die evangelie weg te wens of weg te verklaar nie. Onder leiding van die Heilige Gees moet ons die aanstoot van die evangelie handhaaf soos God wil.

Ons tema: Die Kindjie bestem tot ‘n val en ‘n opstanding. Ons sien: (1) Jesus – ‘n val en ‘n opstanding vir baie in die volk; (2) Jesus – ‘n teken wat weerspreek word. Continue reading “(2015 12 27 2e) Die Kindjie bestem tot ‘n val en ‘n opstanding Luk 2 v34 ♪”

(2015 12 20 2e) Die gelowige waaksaam, nugter en bewapen (1 Tess 5 v3) ♪

Ons staan stil by die drietal: geloof, liefde en hoop. Ons het gesien: hierdie drie bly (1 Kor 13:13) en bied vir die apostel rede tot danksegging (1 Tess 1:3).

Vanaand sien ons dat die drietal deel van ons moet wees soos die toerusting van ‘n soldaat. Natuurlik is die prentjie van die Romeinse soldaat van destyds ingebeeld by Paulus, sowel as diegene aan hy sy briewe skryf. Ons kan ons die prentjie voorstel van die polisie se eenheid vir Openbare Orde wat die studente tydens die #feesmustfall-veldtog moes beheer. ‘n Polisieman het ‘n staalhelm op die kop, ‘n deursigtige skild voor hom en ‘n koeëlvaste baadjie aan. In ons teks hou Paulus net twee stukke toerusting voor: die destydse borswapen – die polisieman se koeëlvaste baadjie en die helm – die polisieman se staalhelm.

Hy gebruik hierdie prentjie van daardie soldaat se wapenrusting om konkreet voor te stel hoedat ons as Christengelowiges behoort te leef. Die apostel werk die beeld van die wapenrusting in Ef 6 in groter besonderhede uit.

Daar word uitgespel wat hier veronderstel word: as gelowiges is ons in ‘n stryd gewikkel. In die stryd waarin ons betrokke is, kan ons net staande bly as ons waaksaam en nugter bly. Ons borsharnas is geloof en liefde; ons helm: die hoop op verlossing. Continue reading “(2015 12 20 2e) Die gelowige waaksaam, nugter en bewapen (1 Tess 5 v3) ♪”

(2015 12 20 1e) Jesus, die ware lig, se koms na die wêreld (Joh 1:9)

Ek is bang!” So sê ‘n kind wat viervoet vassteek voor die donker gang. Ook grootmense skrik na ‘n nagmerrie in angs wakker. As die lig aangaan, word jy stadig maar seker rustig. Wanneer iemand in die nag baie siek is, slaak die een wat by hom sit ‘n sug van verligting as die eerste lig deurbreek.

Dwarsdeur die Bybel lees ons van lig en donkerte. Lig en donker is simbole van God en Satan, van goed en kwaad, van lewe as dankbare verlostes en lewe in sonde. Ons teks noem Jesus die ware lig wat die elke mens (elke sondaar) verlig. Ons tema: Jesus, die ware lig, se koms na die wêreld. Ons let op: (1) God en lig; (2) duisternis teenoor lig en (3) stryd tussen lig en duisternis Continue reading “(2015 12 20 1e) Jesus, die ware lig, se koms na die wêreld (Joh 1:9)”

Naskoolsentrum – Kersfunksie

Ons Naskoolprojek word bedryf om minderbevoorregte kinders van Handhawer Laerskool te versorg.Ons verwag wel ‘n maandelikse bydrae per kind, maar die bydrae wat ons vra, dek nie die koste volledig nie.

Susan Victor is verantwoordelik vir die goeie funksionering van die skool. Sy het ‘n kindervriendelike omgewing daargestel. ‘n Bybelgedeelte word elke dag gelees en ‘n lesblad vir elke week word daagliks voltooi op drie vlakke: gr R tot 2; gr 3 – 5 en gr 6 en 7.  Hulp word met huiswerk gegee en die kinders kry kans om onder toesig te speel.

Twee middagetes per week word beurtelings deur susters van die Gereformeerde Kerk Vereeniging voorsien. Erika de Klerk is die koördineerder. Hulle funksioneer in ‘n WhatsAppgroep genaamd “kosmaakengele”. Elk van die susters wat deelneem, kry ‘n dag per kwartaal geleentheid. Susan Victor berei eenmaal per week ‘n ete voor en sit toebroodjies vir twee etes voor.

‘n Hoogtepunt van die jaar vir die kinders is die Kersfees- en afsluitingsfunksie. Hier is drie foto’s van die geleentheid op 4 Des.

Die ete was ‘n piza en koeldrank vir elkeen.

2015 Kersete image1-5

Hier is die kinders. Die geskenk, gemaak deur die ma van ‘n lidmaat, is hier op die rug van elke kind. Dit is ‘n rugsak waarin hulle hulle klere kan dra. In die rugsak het elkeen lekkernye gekry.

2015 Kergeskenke image1-1

Hier is die kinders besig met ‘n belangrike aktiwiteit: speel.

2015 Kersete image1

Die diens wat ons lewer is van hoogstaande kwaliteit. Die waglys van ouers wat gretig is om hulle kinders in te skryf, is getuienis daarvan.