(2015 11 29 2e) Geloof, hoop en liefde bly 1 Kor 13 veral v13 ♪

Te midde van ‘n stroom van verandering in elke faset van ons lewe, verlang ‘n mens na iets wat blywend is. Skeermeslemmetjies en sneesdoekies beland op die ashoop nadat dit hulle doel gedien het. Ewige trou word beloof, maar in die meeste gevalle in die skeihof beëindig.

Ons teks hou aan ons voor wat vir die kind van die Here blywend is. En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Ons gaan die volgende paar aanddienste stilstaan by hierdie drie goed wat vir en in die kind van die Here blywend is. Ons staan vanaand veral stil by die grootste hiervan, die liefde. Dit blyk die liefde (1) moet, (2) doen en (3) saam met geloof en hoop bly dit. Continue reading “(2015 11 29 2e) Geloof, hoop en liefde bly 1 Kor 13 veral v13 ♪”

(2015 11 29 1e) God beloof ‘n Koning wat volmaak regeer Jes 11 v1tot5 ♪

Die Stomp van ‘n afgekapte boom slaan ‘n troostelose prentjie. ‘n Era – soms eeue – het tot ‘n einde gekom. Die skuiling van diere en mense teen die son en onweer is daarmee heen. Voëls wat veiligheid daarin gevind het, moet elders neste bou en eiers uitbroei. Vandag weet ons ‘n hele ekosisteem gaan met die val van ‘n boom tot niet. God kies dit as ‘n prentjie van sy volk wat Hy met sy oordeel tref oor hulle opstand teen en ongehoorsaamheid aan Hom.

Tog is die stomp van die boom in ons fokusverse nie net troosteloos nie. ‘n Oënskynlik dooie stomp hout van die boom het oorgebly (Jes 6:13b). Dit blyk: die stomp is nie dood nie. Daar is nog lewe! ‘n Takkie sal, volgens die profeet, daaruit spruit en ‘n loot uit die wortel begin groei en uiteindelik vrug dra.

Dit is duidelik dat hierdie takkie iemand is uit geslag van die groot koning van Israel, Dawid. Soos Dawid, sal Hy goed regeer, nog meer, hy sal volmaak regeer. Die burgers van elke land sou graag die vervulling wou sien en beleef van ‘n regeringshoof wat volmaak regeer.

Ons weet: hierdie belofte van die Koning wat, as nakomeling van Dawid, volmaak regeer, is en word in Jesus Christus vervul. Ons tema: God beloof ‘n Koning wat volmaak regeer. Ons teks bring na vore: (1) die eenvoudige oorsprong; (2) die besondere toerusting en (3) die regering van die beloofde Koning Continue reading “(2015 11 29 1e) God beloof ‘n Koning wat volmaak regeer Jes 11 v1tot5 ♪”