(2015 11 08 2e) Kies om God met eerbied en ontsag te dien Spr 23 v17tot18 ♪

By ‘n vurk in die pad, kan jy nie anders nie, jy moet net eenvoudig kies watter kant toe. Ons teks bring ons by ‘n vurk in ons lewenspad.

By die vurk staan twee persone: Die spreukedigter staan daar en wys: Loop hierdie pad. Dit is die bestemming waarby jy gaan uitkom as jy hierdie pad kies. Iemand anders wys die ander pad vir jou aan. Die digter noem hom sondaar. ‘n Sondaar is iemand wat misstappe begaan, iemand wat die regte standpunt mis, iemand wat nie regtig iets bereik nie. Die pad wat die sondaar aanwys, loop daarom uit op niks. Daar is geen toekoms of hoop op daardie pad nie.

By die vurk in die pad moet jy uitmaak: wat is vir my belangrik? Wat wil ek bereik? Ons tema: Kies om God met eerbied en ontsag te dien. Hierdie keuse behels dat ek die pad wat die sondaar aandui, vermy en dan positief kies om die Here met ontsag te dien. Continue reading “(2015 11 08 2e) Kies om God met eerbied en ontsag te dien Spr 23 v17tot18 ♪”

(2015 11 08 1e) Koning Jesus beoordeel die liefde van sy gemeente Op 2 v1tot7 ♪

Soms kry ‘n mens ‘n boodskap per sms, WhatsApp, of e-pos van iemand van wie jy dit nie verwag nie. Soms is dit ‘n ou vriend, ‘n ou kollega, ‘n familielid, …

Stel jou voor ons gemeente sou ‘n e-pos van Jesus af kry. Wat sou Hy vir ons sê? Sou Hy iets sê oor julle drie jongmense wat vanoggend belydenis van geloof aflê? Sou Hy iets skryf vir my persoonlik, of vir jou? Wat sou Hy in so ‘n gemeentebrief oor jou sê?

Klink dit onmoontlik? Dan kry jy vanoggend ‘n verrassing. Lank voor die tyd van die elektroniese media het Jesus presies dit gedoen. Hy het sewe briewe geskryf, elk aan ‘n ander gemeente. Elke gemeente van destyds sou iets van hulleself in daardie sewe briewe ontdek. Vandag ontdek ons as gemeente iets van onsself in sy brief aan die gemeente in Efese.

In hierdie brief sê koning Jesus ook vir ons: Hy beoordeel ons liefde as gemeente. Ons gaan sien dat Hy dit wat mooi is, raaksien, maar ook uitwys waarmee Hy nie tevrede is nie. Hy sê vir ons wat ons moet doen om dit wat verkeerd is, reg te stel. Ons reaksie op wat Hy sê, hou gevolge vir ons in. Continue reading “(2015 11 08 1e) Koning Jesus beoordeel die liefde van sy gemeente Op 2 v1tot7 ♪”