(2015 08 23 1e) Uit genade verlos, deur die geloof Ef 2 v1tot10 ♪

Jy kan ‘n skokfoto van jouself op een van die sosiale media sien selfs sonder dat jy weet dit is geneem. Dit gebeur omdat omtrent elke selfoon foto’s kan neem en mense nie toestemming vra om ‘n foto te neem en te plaas nie. ‘n Voorbeeld: ‘n polisiebeampte sit met ‘n bottel drank in die hand in ‘n polisievoertuig.

Jy kan self ook ‘n foto kies of ‘n selfie neem en op die sosiale media plaas. Natuurlik gaan ‘n foto wat jy self plaas jou beter kant wys.

In ons teksgedeelte wys die Here in sy Woord twee foto’s van elkeen van ons:

  • Die eerste is ‘n skokfoto. Dit toon ‘n lyk – iemand wat dood is as gevolg van sonde en misdade, iemand wat verdien dat God hom straf. Ons wil onsself nie graag so sien nie. Belangrik is dat die Here sê dit is soos ons was.

  • Die tweede foto toon iemand wat bruis van lewe. Hy sê dit is soos ons is. Hy het ons heeltemal verander; ons laat glo; ons laat lewe. Ons kan nou ons lewe wy aan die goeie dade waartoe Hy ons bestem het.

Hierdie verandering, hierdie nuwe lewe is nie iets waaroor ons kan spog nie. Die Here God het dit in sy groot genade bewerk in ons wat in Jesus Christus glo. Die boodskap van ons teks is: Uit genade verlos, deur die geloof. Ons kyk agtereenvolgens na 2 fasette: (1) God verander ons heeltemal en (2) die proses van verandering

God verander ons heeltemal

Eers kyk ons na die skokfoto

Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is (Ef 2:1, 2). As ons na ons ou foto kyk, sien ons daarin duidelik die dood. Wanneer ‘n mens die dood sien, skrik jy groot. Dood in hierdie vers beteken geestelike dood, verlore, voorwerp van God se oordeel. Die dood is immers die loon van die sonde (Rom 6:23).

Wie se skuld is dit? Wie is verantwoordelik vir hoe ons so in hierdie skokfoto lyk? Die antwoord is dat ons aan God se verwagtings tekortskiet; dat ons nie volgens God se wil geleef het nie. Ons het eerder ons lewe ingerig volgens die voorskrifte van die Satan en sy magte. Ons is dus nie slagoffers van omstandighede nie. Ons was dood omdat ons die dood gekies het. Die skokfoto het ons op heter daad betrap.

Tog praat hy in die verlede tyd. Hy skryf: Julle was dood

Paulus het as Jood die voorskrifte van God se wet nougeset probeer nakom. Tog was hy nie anders as die bekeerlinge in Efese wat nie Jode was nie. Hy sê: So het ons … vroeër ook almal gelewe (Ef 2:3).

Daar word ook ‘n nuwe foto in fokus gebring:

Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee … (Ef 2:6). Hierdie foto verskil radikaal en heeltemal van die skokfoto. Kyk ons na die nuwe foto, is dit ondenkbaar dat dit dieselfde persoon kan wees. Die verskil tussen wat ons was en is, is so groot as dié tussen dood en lewe. Die dood van die skokfoto het plek gemaak vir volle en ware lewe. Dit is ‘n foto waarvoor ‘n mens glad nie skaam hoef te wees nie.

Hoe kan iemand so radikaal en totaal verander? Die antwoord: Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak (Ef 2:4 – 5). Dit begin met die Goddelike maar. God berus nie in die sonde en sy aaklige gevolge daarvan nie. Hy kyk met oë van liefde en genade na die sondaar. Hy is die barmhartige. Daarom het Hy genade vir die sondaar.

Dit wat ons was, het God in sy almag laat ingryp. Hy het ons verander. Hy het ons heeltemal nuwe mense gemaak – onherkenbaar nuut.

Wanneer God ‘n mens so nuut maak; so heeltemal verander, kan dit nie geheim gehou word nie. Die verandering word duidelik sigbaar: … in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het (Ef 2:10).

Een en elkeen ondergaan natuurlik nie hierdie verandering nie. Sommige mense bly net soos wat hulle was. As sondaars wat in hul sonde en ongeloof volhard, leef hulle in vyandskap teenoor God. Hulle kry die straf wat God uitmeet vir die sonde en ongeloof. Hulle ontvang uiteindelik die ewige dood – die loon vir hulle ongeloof, hulle sonde en opstand teen God.

As gelowiges weet ons: God het ons so verander. Laat ons nou let op:

Die proses waardeur God die sondaar verander en vernuwe

Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God (Ef 2:8). Hier is duidelik twee elemente: (1) genade en (2) geloof

God red ons uit genade

God neem die inisiatief vir ons redding en vir elke faset daarvan. Hy alleen bewerk ons redding. My en jou redding, ons verlossing uit die sonde, is God se geskenk uit sy oneindige liefde en sy vrye guns vir ons.

Wat sou gebeur as ons ons eie redding moes bewerk? Dan sou die vraag altyd wees: Wanneer het ek genoeg gedoen? Wie sou bepaal wanneer is dit genoeg? Sou my sondes nie op een-of-ander tydstip weer swaarder weeg as my goeie dade nie? Sou ek nie weer verlore kon gaan nadat ek eens gered is nie? Sou my redding hoegenaamd van myself afhang, sou ek heeltyd twyfel. Ek sou die heeltyd wonder: is ek gered, of nie?

Vir ons staan daar twee maal opgeteken: “Uit genade is julle gered …” (Ef 2:5, 8). Ons redding is God se werk. Hy doen nie halwe werk nie. Hy red uit genade en dit staan vas – nou en vir ewig! Juis daarom kan ons, wanneer ons tot die geloof in Christus gekom het, seker daarvan wees dat ons wel gered is.

Jesus het ook by geleentheid vir sy dissipels gesê: En Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie (Joh 10:28). Hoe wonderlik dat ons kan weet: God het ons in sy groot genade verlos; die redding vir ons geskenk. Ons kan nooit in ewigheid verlore gaan nie.

God red ons deur die Geloof

Ons ontvang die verlossing wat God ons uit vrye guns skenk, op een manier: deur die geloof.

Dit is nodig dat ons dit goed verstaan. Ons bely oor hierdie geloof waardeur ons deel kry aan die redding wat God skenk: Ons bedoel nie dat die geloof self ons regverdig maak nie, want die geloof is slegs die middel waardeur ons Christus, ons Geregtigheid, omhels, maar wel dat Jesus Christus ons Geregtigheid is (Nederlandse Geloofsbelydenis art 22).

Op ‘n dag het my kar se waaierband op die grondpad tussen Fauresmith en Philippolis gebreek en die kar het begin kook. Ek het by ‘n krip in die veld water gekry en ingegooi. Net ‘n paar honderd meter verder het die kar weer gekook. Gelukkig het iemand by my gestop. Ek het ‘n tou by my gehad en hy kon my kar tot by die naaste plek trek. Al sou dit my nie help as daar nie ‘n tou was nie, sou dit tog belaglik wees om te sê: “die tou was my redding”. Nee, ek sal sê: my redding was dat hierdie persoon my kar gehaak het.

My en jou geloof is soos die tou. Sonder dat ek glo, is redding nie moontlik nie. Tog is die geloofstou nie ons redding nie.

Jesus Christus en wat Hy gedoen het, is ons redding. Daar is geen ander Naam gegee waardeur ons gered kan word nie (Hand 4:12). Ons word net gered, omdat Christus die volle losprys vir ons sonde betaal het.

Om te glo beteken om te erken jou sondeskuld is so groot dat jy dit nie kan betaal nie. Om te glo beteken om te erken dat jou hande leeg is, dat jy niks kan doen om jouself te verlos nie. Om te glo, beteken om te erken Jesus Christus is die enigste Verlosser en Hy het my heeltemal verlos. Die Gees van die Here lei my daartoe om so te glo.

Slot

Ons teks wys vir ons ‘n foto: van hoe ons eens gelyk het – sondaars wat die dood skuldig was. Daarna wys dit ons die foto van ons as verloste sondaars – deur die genade van die Here. Ons is totaal ander mense; heeltemal nuut gemaak deur die Heilige Gees, op grond van wat ons Here Jesus Christus vir ons gedoen het.

Deur die geloof is ons aan Hom vasgehaak. Die Heilige Gees het die ware geloof in ons harte gewerk. Hy lei ons om prakties elke dag te verander, sodat ons al hoe meer die trekke toon van ‘n nuwe mens; ‘n mens wat heeltemal verskil van die ou mens; ‘n nuwe mens wat een doel voor oë het: om die Here Alleen met ons hele hart te dien; om alles te doen wat tot eer van die Here strek.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2015 08 23) Uit genade verlos, deur die geloof Ef 2 v1tot10

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *