(2015 08 16 1e) Jy het myne geword sê die Here Eseg 16 v8e

Inleiding

Die Here teken in ons teks in woorde die prentjie van ‘n bruilof. Die bruidegom sê vir die bruid: Jy het myne geword. Die Here praat met sy volk. Hy is die Bruidegom. Sy volk, sy kerk (ons) is die bruid. Hy sê vir ons: Jy het myne geword.

Tog teken die Here nie ‘n prentjie van ‘n bruid wat haar lank voor die bruilof begin versorg het en in ‘n pragtige bruidsrok voor die Bruidegom staan nie. Die bruid by hierdie bruilof was ‘n weggooikind. Die Bruidegom het haar vertroetel en versorg, totdat sy gereed was vir die bruilof en die getroude lewe. Dat ons deel van die kerk van die Here is, dat elkeen van ons ‘n lidmaat van die kerk van die Here is, is ‘n wonderlike geskenk wat die Here ons gee. Die vraag is: watter soort lidmaat is ek? Hoe lyk ons as bruid van die hemelse Bruidegom?

Die volk van God het volgens Esegiël die Here diep teleurgestel. Hulle het nie geleef asof hulle die Here se eiendom was nie. Beantwoord ons saam en elkeen afsonderlik aan die Here se verwagtinge van ons? Ons tema is: “Jy het myne geword”, sê die Here God. Ons teksgedeelte laat die kollig val op kontras en op verwagtinge.

Die kontras

Die bruidegom staan voor in die kerk. Die orrel jubel die troumars uit. Aan die arm van haar pa sweef die bruid in die paadjie nader na haar bruidegom toe. Die bruidegom bewonder sy pragtige bruid.

Sy bewondering het nie eers voor die kansel ontstaan nie. Die meisie se aantreklikheid het die jongman getref. ‘n Oomblik het aangebreek waarop hy haar skoonheid raakgesien het; haar volwassenheid; haar selfvertroue. Wie sy is, maak dat hy een begeerte het. Hy wil vir haar sê: Jy het myne geword.

Die Here praat in die gedeelte wat ons saam gelees het met sy volk. Hy is die Bruidegom. Sy volk, sy kerk is die bruid.

Eseg 16 teken ‘n Bruidegom wie se hart vol liefde is. Tog is daar ‘n skerp kontras met die prentjie van die bruilof wat ons voor oë geroep het.

Daar is allermins sprake van ‘n pragtige bruid. Inteendeel. Die prentjie van die bruid is dié van ‘n baba. En dan allermins van ‘n baba waaroor die vrouens vol bewondering koer, allermins ‘n baba oor wie mense besorg is en wat hulle daarom wil vertroetel en bewonder. Stel jou die prentjie voor: Toe jy gebore is, is jou naelstring nie afgesny nie, jy is nie gebad nie, nie met sout ingevryf nie en nie in doeke toegedraai nie. Niemand was oor jou besorg of het soveel vir jou oorgehad dat hy een van dié dinge vir jou gedoen het nie. Jy is met afsku behandel en in die veld weggegooi die dag toe jy gebore is (Eseg 16:4, 5). Die prentjie is dié van ‘n kind wat nie toegedraai en geweeg is nie. Dit is ‘n kind wat op die ashoop neergegooi is, ‘n weggooikind. Haar voorland was ‘n verskriklike dood.

Dan kom daar ‘n wending in die lot van die weggooikind.

Die Here God sê: Toe het Ek verbygekom en jou in jou bloed sien spartel. Ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het, gesê: ‘Leef!’ Ja, Ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het, gesê: ‘Leef, groei’ (Eseg 16:6). In Israel was daar geen sprake van ontluikende skoonheid wat indruk op die Here God se oog kon maak nie. Daar was absoluut niks aantreklik aan ons as kerk van die Here dat dit Hom gedring het om ons syne te maak nie. Nee, Hy het ons uit genade gekies om syne te word.

Ons moet erken dat ons sondaars is wat die dood verdien. Ons sien in Rom 5 ons is op grond van Christus se verdienste met God versoen, ten spyte daarvan dat ons magteloos was om enige goed te doen, sondaars, ja, goddeloos en vyande van God. Dít is die blye boodskap. Die Here God verlos sondaars op grond van die verdienste van sy Seun.

Eseg 16 teken vir ons die stygende lyn van God se genade.

Hy neem ‘n weggooikind onder sy sorg. ‘n Noue verhouding ontstaan. Dit lei tot ‘n huwelik – die enigste persoonlike verhouding waarvan geld dat die twee een word. Toe Ek by jou verbykom en sien dat jy volwasse begin word, het Ek jou onder my sorg geneem en vir jou klere aangetrek. Ek het My met ‘n eed aan jou verbind en met jou ‘n verbond aangegaan, sê die Here my God. Jy het myne geword (Eseg 16:8).

Ons lees hoedat die troue Verbondsgod sy bruid versorg.

Hy reinig haar (:9), klee haar met die beste klere (:10) en versier haar met die mooiste, kosbaarste juwele (:11 – 12). Sy het regtig ‘n bruid geword. Die Here se versorging het ‘n resultaat: “Jy het onder die nasies beroemd geword om jou skoonheid. Dit was ‘n volmaakte skoonheid, die gevolg van die prag waarmee Ek jou uitgerus het”, sê die Here my God (Eseg 16:14). Ook ons is gereinig – deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Hy het gesê: Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed (Joh 10:10). Deur sy Gees laat God ons glo in Christus en lei Hy ons as as gelowiges, tot die eer van sy Naam, te gaan leef.

Verwagtinge

Die bruidegom kyk ook met verwagting na sy bruid. Hy het die goeie reg om sy bruid se toegewyde, getroue liefde te verwag. Hoeveel te meer nie die hemelse Bruidegom van sy bruid wat Hy as verwaarloosde weggooikind in sy sorg geneem het nie. Van sy kerk, van ons, verwag die Here toegewyde, troue liefde.

Luister hoe teken die Here sy teleurgestelde verwagting van sy volk: “Maar toe verlaat jy jou op jou skoonheid, jy gebruik jou beroemdheid om ‘n slet te word en jy stel jouself vrylik tot beskikking van enigiemand wat verbykom, jy word syne. Jy het van jou klere gevat en vir jou veelkleurige hoogtes gemaak en daar jou afgodery bedryf, iets heeltemal ongehoords (Eseg 16:15, 16).

Selfs dit is nie die einde nie. Die Here sê: Jy het jou seuns en jou dogters wat jy vir My in die wêreld gebring het, gevat en hulle vir die afgode as offermaaltye aangebied. Was jou ontrou nie genoeg nie, dat ook nog my kinders moes slag en hulle vir die afgode moes laat verbrand (Eseg 16:20 – 21)? Dit klink onmoontlik dat ‘n ouer, wat sy kind liefhet, daardie kind vir afgode kan offer. Vandag lyk die afgode anders as in Esegiël se tyd – hulle is selfs gevaarliker.

Die vraag is: Voed jy jou kind op om die Here te leer ken en lief te hê en te dien, soos jy beloof het?

Kom ons nie die eise van die verbond na nie, kan ook ons die verwyt uit die Here se mond aanhoor wat Jerusalem gehoor het: Met al dié afskuwelike dade van jou, met jou ontrou het jy nie onthou van jou jeug toe jy kaal en sonder klere in jou bloed gelê en spartel het nie (Eseg 16:22). Dink jy die Here moet tevrede wees met jou diens aan hom wat geen opoffering van jou vra nie? Laat jy Gods water oor Gods akker loop wat die opvoeding van jou kind betref? Onthou jy dat jy en jou kinders – sondaars is wat uit genade alleen, op grond van Christus se verdienste alleen, verlos is?

Natuurlik vernietig enige ontrou van die bruid se kant die intieme verhouding tussen bruid en bruidegom. Besef jy dat die feit dat jy vergeet waaruit die Here jou verlos het jou en ook jou kind se verhouding met die Here God bedreig?

Hoor die hemelse Bruidegom se verrassende versekering: Jy het die eed waaraan jy gebind was, met minagting behandel en die verbond verbreek. Maar Ek sal die verbond weer laat geld wat Ek met jou gesluit het en Ek sal dit altyd in stand hou (Eseg 16:59 – 60). In die woorde: jy het gesondig, maar Ek sal die verbond weer laat geld is die blye boodskap van verlossing ook aan ons.

Die apostel Paulus sê vir Timoteus: As ons ontrou is, Hy bly getrou: Hy kan Homself nie verloën nie (2 Tim. 2:13). Die hemelse Bruidegom bly getrou aan sy bruid, sy kerk. Die Here bly getrou – vir ewig en altyd. Hy bewys sy trou deur juis ook sy Heilige Gees in ons te laat woon en werk; om ons ook gewillig te maak om Hom getrou lief te hê en met toewyding te dien.

Slot

Die Here teken ons in die prentjie van ‘n weggooikind. Ons vergeet so maklik:

  • van die Here se genade vir ons.

  • dat Jesus Christus ons met sy bloed gereinig het van ons sonde.

  • Dat ons ‘n wonderlike geskenk gekry het toe die Here ons syne gemaak het.

Ons raak so maklik ontrou aan die Here. Tog bly Hy altyd getrou aan ons.

Ons moet ons ontrou aan die Here erken en Hom bid om deur sy Heilige Gees

  • ons ook daarvan te bekeer, sodat ons Hom getrou kan begin dien.

  • ons te lei om Hom hoe langer hoe meer getrou en met ons hele hart te dien.

AMEN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *