(2015 08 09 1e) Lewe geloof en groei Joh 4 v47tot53 ♪

Inleiding

Ek is ‘n lidmaat van die Gereformeerde Kerk Vereeniging.” Wat beteken hierdie stelling? ‘n Lid van ‘n klub betaal sy lidmaatskapsfooi en kry in ruil daarvoor bepaalde voordele. Verskil my lid-wees van die kerk van my lidmaatskap van ‘n sportklub?

Vir lidmaatskap van ‘n klub is ‘n verhouding met God nie ‘n voorvereiste nie. Sonder ‘n geloofsverhouding met God kan my naam op die kerkregister staan, maar ek is nie ‘n ledemaat van die kerk as liggaam van Christus nie. Van ‘n klub kan ek as individu ‘n lid wees – my kinders het niks met my lidmaatskap te make nie. Wie in God glo en in ‘n verhouding met Hom leef, se kinders is noodwendig deel van die prentjie.

In ons teks loop ‘n desperate pa, ‘n belangrike regeringsamptenaar, 25 km ver om Jesus sover te kry om saam met hom terug te gaan om sy sterwende seun gesond te maak. In die proses blyk dat daar ernstige leemtes in hierdie pa se geloof was. Jesus bewerk in een oomblik ‘n wonderwerk 25 km verder. Die siek seun word gesond. Die skeefgetrekte geloof van die pa word in die proses reguit getrek. Saam met hom kom sy vrou, sy slawe, sowel as sy siek seun en ander kinders verbonde aan die huishouding tot ware geloof in Jesus. Die gebrekkige geloof in ‘n moontlike wonderwerk het uitgegroei tot ‘n ware geloof wat ware lewe vir ‘n huisgesin gebring het. Vandaar dan ons tema: Lewe, geloof en groei. Ons sien in ons teks: (1) ‘n Gesprek oor lewe en dood en (2) klein geloof groei en blom.

‘n Gesprek oor lewe en dood

‘n Regeringsamptenaar van Kapernaum se seun was tot die dood toe siek. Waarskynlik het Jesus genesings bewerk waarvan Johannes nie geskryf het nie, want hierdie man het die 25 km na Kana aangepak, omdat hy gehoor het Jesus het daar aangekom. Hy het Jesus gevra om saam met hom te gaan om sy seun te gaan gesond maak.

Die gesprek tussen Jesus en hierdie pa volg: Jesus sê toe vir hom: “As julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie.” En toe sê die amptenaar vir Hom: “Here, kom tog voordat my kindjie sterwe” (Joh 4:48, 49). Jesus se reaksie op die man se versoek dat Hy sy siek seun moet kom gesond maak, klink hard. Hy maak die stelling dat hierdie man, soos baie ander, se geloof afhanklik is van wonderwerke wat hulle sien.

Kyk ‘n mens goed na hierdie pa se geloof, sien jy belangrike trekke raak:

  • Hy vra dat Jesus saam met hom Kapernaum toe moet gaan om sy sterwende seun te gaan gesond maak. Jesus moes dus by die seun kom om hom gesond te maak. Hy kon dit nie van ‘n afstand af doen nie. Dit was so anders as die offisier met die siek slaaf wat vir Jesus gesê het: Sê maar net ‘n woord, en my slaaf is gesond (Luk 7:7e). Die offisier was oortuig dat Jesus se woord genoeg sou wees.

  • Jesus moes volgens die pa onmiddellik saam met hom gaan, want die kind was by die randjie van die dood. Sou daar enige vertraging wees en die kind sterf, sou alles verlore wees. Hierdie pa het aanvaar dat Jesus niks sou kon doen as sy seun eers dood is nie. Hierin was die pa nie alleen nie. Beide Marta en Maria het vir Jesus gesê dat hul broer, Lasarus, nie sou sterf as Jesus daar was nie (Joh 11:21, 32). Tog het Marta daarby gevoeg: Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van Hom vra (Joh 11:22). Jesus het vir die pa gesê: “As julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie”

Daarmee het Hy gekla dat hierdie regeringsamptenaar en die ander op die laagste trap van die leer van die geloof staan. Solank daar tekens en wonders was, het hulle geglo. Hulle het nog nie geglo dat Jesus ‘n Goddelike Persoon is nie; ook nie in sy woord nie.

Noodwendig moet ek en jy onsself afvra: Hoe lyk my geloof? Glo jy met jou hele hart in Hom as die Seun van God wat mens geword het? Glo jy dat Hy die enigste Verlosser is; dat Hy alles gedoen het om jou heeltemal te verlos? Glo jy dat Hy die almagtige Seun van God is? Glo jy regtig wat ons oor God die Vader bely, nl dat Hy die almagtige God is wat alles kan gee wat vir ons goed is en dit ook as ons getroue Vader wil doen (HK 9:26)? Watter beperkinge plaas jy, selfs sonder dat jy daaroor dink, op die mag van die verheerlikte Jesus.

Die offisier van die siek slaaf se geloof was soveel sterker as die pa s’n. Ook Marta het in die geloof groter moontlikhede voorsien as hy. Hoe ver skiet die pa van ons teks se geloof tekort. Hoe hanteer Jesus sy gebrekkige geloof? Hoe hanteer Hy my en jou gebrekkige geloof?

‘n Klein geloof groei en blom

Jesus hou aan praat met die pa: Gaan maar huis toe, jou seun lewe (Joh 4:50a). Die pa het geglo dat Jesus in staat was om ‘n wonder te doen. Deur wat Hy sê, wil Jesus sy geloof laat uitgroei tot ‘n persoonlike geloof in Hom.

Johannes teken vir ons op: Die man het geglo wat Jesus vir hom gesê het, en gegaan (Joh 4:50b). Die regeringsamptenaar se geloof het regtig gegroei. Hy het aanvaar dat Jesus nie meer hoef saam te gaan om sy sterwende seun gesond te maak nie. Hy het Jesus se woord aanvaar. Hy het geglo en in die geloof gehandel. Die aand omtrent 7 uur het hy van Jesus af weggegaan. Die volgende oggend val hy toe in die pad terug Kapernaum toe, terug huis toe, na sy siek seun.

Het jy al, soos die pa van ons teks, die waarheid beleef van wat by geleentheid in die woorde van Jes 42:3 oor Jesus gesê is: ‘n Riet wat geknak is, sal Hy nie afbreek nie en ‘n lamppit wat rook, nie uitdoof nie; Hy sal die wil van God laat seëvier (Matt 12:20). Het jy al positief gereageer op Jesus se uitnodiging: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig” (Matt 11:28 – 30). Die pa van ons teks se swak geloof het uitgegroei – hy het geglo wat Jesus vir hom gesê het. Hy het Jesus se woorde gelowig aanvaar, hoewel hy geen daad van Jesus gesien het nie.

Jesus het egter selfs meer as dit vir daardie regeringsamptenaar en sy gesin in die oog gehad.

Op pad terug na Kapernaum het die pa sy werksmense teengekom. Hulle het nie geweet wat Jesus vir hulle baas gesê het nie. Hulle was net ooggetuies van die seun se genesing. Dit blyk dat Jesus se woorde genoeg was. Op die tydstip toe Hy vir die pa gesê het sy seun lewe, het die koors hom verlaat. Vir Jesus, die almagtige Seun van God was dit nie nodig om die siek seun die hande op te lê nie. Dit was selfs nie nodig dat Jesus tot in Kapernaum gaan nie. Die siek seun was gesond. Hy was weer heel. Hy het gelewe.

Tot op hierdie tydstip het dit vir die amptenaar gegaan om sy seun se toestand. Sy geloof moes verder groei. Dit moes groei tot ‘n volwasse geloof.

Ons teks sluit af met die woorde: En hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jesus gekom (Joh 4:53e). Die heel eerste keer speel die seun van die regeringsamptenaar nie die belangrikste rol nie. Sentraal in die pa se geloof staan Jesus Christus – nie in wat Hy doen of kan doen nie, maar Hy as Persoon. Hy glo in Jesus wat heel maak, wat sondaars se verhouding met God herstel.

Sy geloof kring van hierdie man af uit na sy hele huisgesin – letterlik sy hele huis. Ons weet hierdie woord huis / huisgesin in die Bybelse tyd ‘n wyer betekenis gehad as vir ons. Ja, soos by ons, was die amptenaar se vrou en seun, tesame met die ander kinders, deel van die huis. Die huis het egter ook die amptenaar se werksmense ingesluit en ook hulle kinders – in ons geval sou ons huishulp en tuinhulp met hulle gesinne deel van die huis wees. Almal wat betrokke was by daardie amptenaar se huishouding het tot geloof in Jesus gekom.

Hier is ‘n vers uit die vorige hoofstuk vir ons van belang: Wie in die Seun glo, het die ewige lewe (Joh 3:36a). Die seun, die pa, ma, ander kinders, die werksmense en hulle gesinne lewe nie net nie, deur hulle geloof in Jesus Christus het hulle die ewige lewe verkry. Nie net geloof nie, maar ook die betekenis van die woord lewe groei in ons teks.

Vir die siek seun en elke lid van sy pa se huishouding het Jesus daarom heling in die volste sin van die woord gebring. Hy het die gebroke verhouding van sondaars met God heel gemaak.

Jesus Christus het dit nie net vir die amptenaar van ons teks en sy huisgesin gedoen nie. Hy het dit ook vir jou en jou gesin gedoen. Is jy gereed om, deur die Gees gedring, die inisiatief te neem om jou gesin te lei om regtig voluit in Jesus te glo? Is jy gereed om hulle te lei om onder leiding van die Heilige Gees in ‘n dinamiese verhouding met God te leef?

Slot

Ek kan ‘n lid van ‘n klub wees onafhanklik daarvan of ek ‘n verhouding met God het. Sonder ‘n geloofsverhouding met God kan my naam op die kerkregister staan, maar ek is nie ‘n ledemaat van die kerk as liggaam van Christus nie. My kinders het niks met my lidmaatskap van ‘n klub te make nie. Wie in ‘n geloofsverhouding met God staan, se kinders is voluit deel van die prentjie.

‘n Pa het Jesus in Kana in Galilea gevra om sy dodelik siek seun gesond te maak. Uiteindelik was nie net die siek seun gesond nie – die seun en almal verbonde aan die huishouding het tot geloof in Jesus gekom. Lewe het daarom vir hulle almal aangebreek – volle lewe – ewige lewe. Dit is die boodskap van ons teks ook vir ons. Vir jou en jou gesin is daar lewe, geloof en groei.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2015 08 09) Lewe, geloof en groei Joh 4 v47tot53

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *