(2015 08 09 2e) Die Woord van die Here is volmaak: dit gee lewe Ps 19 v8tot12 ♪

Inleiding

In die media kry ons oordenkings, preke en selfs eredienste van verskillende predikers. Meestal kom die Woord van die Here aan die orde. Aan die een uiterste vertel ‘n predikant ‘n verhaal wat een of ander les sou inhou – dit is sy hoofgedagte. ‘n Bybelteks word aan die einde aangehaal om die boodskap van die verhaal te bevestig. Aan die ander uiterste is die Bybel die uitgangspunt van die boodskap. Die boodskap van die Skrif word verklaar en toegepas.

Daar is goeie rede vir die verskil in benadering en Skrifgebruik. Ons teks lui: Die wet / woord van die Here is volmaak: dit gee lewe. As Gereformeerde gelowiges bely ons dit heelhartig. Ons het ‘n geloofsartikel oor die volkomenheid van die Skrif (NGB 7). Die Gereformeerde teologie praat van die betroubaarheid, duidelikheid en genoegsaamheid as eienskappe van die Skrif.

As Gereformeerde gelowiges aanvaar ons dat die Woord die enigste bron is vir wat ons mag bely en die enigste maatstaf wat ons aanlê om te onderskei tussen waarheid en dwaling: tussen reg en verkeerd. Die Gereformeerde gelowige se leuse is: die Woord alleen! Continue reading “(2015 08 09 2e) Die Woord van die Here is volmaak: dit gee lewe Ps 19 v8tot12 ♪”

(2015 08 09 1e) Lewe geloof en groei Joh 4 v47tot53 ♪

Inleiding

Ek is ‘n lidmaat van die Gereformeerde Kerk Vereeniging.” Wat beteken hierdie stelling? ‘n Lid van ‘n klub betaal sy lidmaatskapsfooi en kry in ruil daarvoor bepaalde voordele. Verskil my lid-wees van die kerk van my lidmaatskap van ‘n sportklub?

Vir lidmaatskap van ‘n klub is ‘n verhouding met God nie ‘n voorvereiste nie. Sonder ‘n geloofsverhouding met God kan my naam op die kerkregister staan, maar ek is nie ‘n ledemaat van die kerk as liggaam van Christus nie. Van ‘n klub kan ek as individu ‘n lid wees – my kinders het niks met my lidmaatskap te make nie. Wie in God glo en in ‘n verhouding met Hom leef, se kinders is noodwendig deel van die prentjie.

In ons teks loop ‘n desperate pa, ‘n belangrike regeringsamptenaar, 25 km ver om Jesus sover te kry om saam met hom terug te gaan om sy sterwende seun gesond te maak. In die proses blyk dat daar ernstige leemtes in hierdie pa se geloof was. Jesus bewerk in een oomblik ‘n wonderwerk 25 km verder. Die siek seun word gesond. Die skeefgetrekte geloof van die pa word in die proses reguit getrek. Saam met hom kom sy vrou, sy slawe, sowel as sy siek seun en ander kinders verbonde aan die huishouding tot ware geloof in Jesus. Die gebrekkige geloof in ‘n moontlike wonderwerk het uitgegroei tot ‘n ware geloof wat ware lewe vir ‘n huisgesin gebring het. Vandaar dan ons tema: Lewe, geloof en groei. Ons sien in ons teks: (1) ‘n Gesprek oor lewe en dood en (2) klein geloof groei en blom. Continue reading “(2015 08 09 1e) Lewe geloof en groei Joh 4 v47tot53 ♪”