(2015 08 30 2e) Wanneer wat ek wil verskil van wat God wil Jer 28 v6 ♪

Wat die Here wil, wat Hy sê, is soms presies die teenoorgestelde van my voorkeure, my prioriteite, van wat ek graag wil hoor. Sy Woord kom soms dwars in teen wat ons graag wil hoor. Ons tema: Wanneer wat ek wil verskil van wat God wil.

Jeremia moes die Here se boodskap bring dat sy volk in ballingskap weggevoer sou word. In Jer 27 het Jeremia ‘n juk waarmee trekdiere ingespan word, op sy nek gedra – so wou die Here sy boodskap waarvoor die volk se ore gesluit was deur hulle oë tuisbring. Soos hulle trekdiere inspan om hulle werk te doen, sou koning Nebukadnesar hulle dwing om hom te dien. Gananja het ‘n streep deur Jeremia se boodskap getrek (Jer 28:2 – 4). Hy het die juk wat Jeremia gedra het, gebreek en gesê die Here sal die juk wat Nebukadnesar op die nek van die nasies gesit het, oor twee jaar breek.

Ironies genoeg sê Jeremia hy sou ook dit wou hê wat Gananja sê (Jer 28:6). Sy boodskap van oordeel raak toe egter meer intens: die gebreekte houtjukke sou met ysterjukke vervang word (Jer 28:13). Jeremia het gekies om nie te sê wat hom beter sou pas en wat die volk eerder sou wou hoor nie. Hy het die Here se boodskap aan hulle oorgedra. Die volk moes besluit na watter profeet se boodskap hulle sou luister.

Ook ons moet die geeste op die proef stel (1 Joh 4:1 – 3). Ook ons moet kies na watter boodskap ons luister. Ons staan vanaand stil by (1) God en mens praat in beeld en (2) Onderskei tussen die Woord van God en dié van mense Continue reading “(2015 08 30 2e) Wanneer wat ek wil verskil van wat God wil Jer 28 v6 ♪”

(2015 08 30 1e) Lidmaat en kerk – hoe ek inpas 2 Sam 12:5 ♪

Wat doen die kerk vir my kind; … vir my ma wat al oud is; … vir my? So vra mense in ons tyd.

Daar is ‘n ander vraag wat ons moet vra: “Wat is die kerk?” Nog beter: “Wie is die kerk?” Die antwoord: ons is die kerk. Ek en jy is die kerk.

Tydens die aflegging van belydenis van geloof het elkeen van ons beloof: as lewende lid van die kerk sal ek my gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aanwend. Die vraag is: in watter mate hou ek en jy woord?

Nadat Dawid Jerusalem met sy private leër verower het, het hy erkenning by ander staatshoofde begin kry. In so ‘n situasie sou menige staatshoof vra: wat kan die volk vir my doen? Dawid was anders (2 Sam 5:12). As koning het hy eerder in die woorde van die Amerikaanse president gevra: “Wat kan ek vir God se volk doen?” Ek en jy sou, in hierdie gesindheid, vra: “wat kan ek vir die kerk doen, … vir die jeug; … vir die senior lidmate?”

Die boodskap van ons teks handel oor lidmaat en kerk – hoe ek inpas. Ons kan dit voorstel as ‘n legkaart. (1) elke stuk is op sy plek en (2) hoe ek myself in die legkaart sien Continue reading “(2015 08 30 1e) Lidmaat en kerk – hoe ek inpas 2 Sam 12:5 ♪”

(2015 08 23 2e) Ons geloof en ons verhouding met God Gen 15 v6 ♪

Verhoudings ontstaan op verskillende maniere. ‘n Kind word gebore as deel van ‘n gesin met verskillende verhoudings. Twee mense besluit om hulleself lewenslank aan mekaar te verbind. Die knoop van die verhouding word met die huweliksluiting voltrek.

Die meeste van ons het grootgeword in ‘n gesin wat al geslagte lank in ‘n verhouding met die Here God leef. Die Here neem die inisiatief in ons verhouding met Hom. Hy het dit met Abram gedoen. Hy het verskillende beloftes aan Abram (en sy nageslag) gemaak.

Tog was Abram nie passief aan die ontvangkant in daardie verhouding nie. Volgens ons teks het hy in die Here geglo. Die Here het hom dit tot geregtigheid gereken.

Die Here het Hom op grond van Christus se verdienste aan ons verbind. Ons glo dit, omdat Hy dit vir ons sê; ons glo in wat Christus vir ons gedoen het. Daardie geloof moet ook vrugte in ons lewe dra. Continue reading “(2015 08 23 2e) Ons geloof en ons verhouding met God Gen 15 v6 ♪”

(2015 08 23 1e) Uit genade verlos, deur die geloof Ef 2 v1tot10 ♪

Jy kan ‘n skokfoto van jouself op een van die sosiale media sien selfs sonder dat jy weet dit is geneem. Dit gebeur omdat omtrent elke selfoon foto’s kan neem en mense nie toestemming vra om ‘n foto te neem en te plaas nie. ‘n Voorbeeld: ‘n polisiebeampte sit met ‘n bottel drank in die hand in ‘n polisievoertuig.

Jy kan self ook ‘n foto kies of ‘n selfie neem en op die sosiale media plaas. Natuurlik gaan ‘n foto wat jy self plaas jou beter kant wys.

In ons teksgedeelte wys die Here in sy Woord twee foto’s van elkeen van ons:

  • Die eerste is ‘n skokfoto. Dit toon ‘n lyk – iemand wat dood is as gevolg van sonde en misdade, iemand wat verdien dat God hom straf. Ons wil onsself nie graag so sien nie. Belangrik is dat die Here sê dit is soos ons was.

  • Die tweede foto toon iemand wat bruis van lewe. Hy sê dit is soos ons is. Hy het ons heeltemal verander; ons laat glo; ons laat lewe. Ons kan nou ons lewe wy aan die goeie dade waartoe Hy ons bestem het.

Hierdie verandering, hierdie nuwe lewe is nie iets waaroor ons kan spog nie. Die Here God het dit in sy groot genade bewerk in ons wat in Jesus Christus glo. Die boodskap van ons teks is: Uit genade verlos, deur die geloof. Ons kyk agtereenvolgens na 2 fasette: (1) God verander ons heeltemal en (2) die proses van verandering Continue reading “(2015 08 23 1e) Uit genade verlos, deur die geloof Ef 2 v1tot10 ♪”

(2015 08 16 2e) Genade alleen – gratis, maar nie goedkoop nie 1 Kron 21 v13 ♪

Inleiding

Een en elke mens is ‘n sondaar wat God se straf verdien. Tog verlos God sondaars. Ons sê as Gereformeerde gelowiges hard en duidelik: Hy doen dit uit genade alleen.

Genade is die liefdevolle goedheid wat Hy aan ‘n sondaars betoon sonder dat die een wat dit ontvang, dit hoegenaamd verdien. God se genade is gratis vir die sondaar. Tog is sy genade nie goedkoop nie.

‘n Mens kan jou met God se genade misreken. Dawid het met Batseba diep in sonde geval. Hy het ervaar dat God hom in genade vergewe. Tog is die kind wat hy verwek het, dood (2 Sam 11 en 12). In ons teks is hy gekonfronteer daarmee dat die sensus wat hy laat opneem het, nie die Here se goedkeuring weggedra het nie. Hy kon kies wie hom sou straf. Hy sê toe, anders as mense, is God genadig. Hy het gekies om in die Here se hand te val.

Die volk wat Dawid laat tel het, het weens pes 70 000 minder geword. Dawid het hom misreken met die Here se genade. Hy het verskrik gebid. Tog was hy wél reg: Die Here het reeds toe Dawid daaroor bid, sy oordeel gestop. Sy genade het die laaste woord gespreek.

Hoe raak die Here se genade ons? Ons tema: Genade alleen – gratis, maar nie goedkoop nie. Ons staan voor ongemaklike vrae; die feit dat die Here se genade nie goedkoop is nie, maar tog deurslag gee. Continue reading “(2015 08 16 2e) Genade alleen – gratis, maar nie goedkoop nie 1 Kron 21 v13 ♪”