Webblad

Ons webblad het ongelukkig tot niet gegaan. Ons is tans besig om dit met die hulp van Martin de Klerk weer op die been te bring. Dit behoort oor ongeveer ‘n maand weer glad te loop. Ons sal soveel moontlik van ons ou data herwin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *