Behoeftes aan betrokkenheid X 3

Invoer van inligting op ons webblad

Ons het iemand nodig om die beskikbare inligting op die nuwe webblad in te voer. Ons het bv al die preke sedert 2012 beskikbaar. Dit sal waarskynlik in ‘n week afgehandel kan word.

Jeuggroepe

Ons wil graag ‘n groep vir die laerskool en een vir tieners van die grond af kry. Hiervoor soek ons twee persone om leiding te neem en ook ondersteuners. Natuurlik behoort die tieners self ook ‘n kleingroep te help lei.

Besoeke aan senior lidmate

Byna 90 van ons belydende lidmate is bo 70. Heelwat van hulle kan nie meer by die eredienste inskakel nie. Hulle is oor die hele Vereeniging versprei. Ideaal gesproke kan ons ‘n groep vir elke woonbuurt of nabygeleë  buurte bymekaarbring wat die mense wat ‘n behoefte daaraan het, gereeld kan besoek.

Skakel asb met ds Johan as jy met enige van hierdie sake kan help.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *