(2015 07 26 2e) Die sonde dring deur tot in die wortel – tog versoen Rom 5 v6tot11 ♪

Inleiding

Wat maak die Gereformeerde geloof en belydenis anders as baie ander s’n? Die antwoord hierop is in die aanddienste van hierdie kwartaal in fokus.

Vanaand kom ons by die basis waarvandaan die geloofspaaie uiteengaan. Dit gaan om dit wat ons oor sonde en sonde-skuld sê. Sonde en sondeskuld is ‘n doodernstige saak.

Ander Christelike groepe dink totaal anders oor die erns van sonde en sondeskuld. Die mense van ons tyd kyk ons wat daaroor praat aan asof ons van ‘n vreemde planeet af kom. Elkeen wil self besluit wat reg en verkeerd is, wat aanvaarbaar is en wat nie. Enige gedagte aan sonde en sondeskuld druis teen die heersende tydsgees in.

Ons Gereformeerde belydenis is ‘n sistematiese opsomming van die boodskap van die Bybel. Ons toets wat ons bely aan die Bybel en bly dit toets. Ons oortuiging is dat die Bybel duidelik sê dat die sonde deurdring tot in die wortel van elke mens se bestaan en ook die wêreld waarin ons leef.

Tog is die boodskap van die Bybel dat Jesus Christus hierdie sonde en -skuld op Hom geneem en die losprys daarvoor aan die kruis betaal het. Ons is daarom vry van die sonde en, danksy Christus, sonder skuld.

Vandaar ons tema: Die sonde dring deur tot in die wortel – tog versoen. Ons let eers op die sonde wat tot die wortel toe deurdring en daarna op die werklikheid dat God ons deur Christus met Hom versoen het. Continue reading “(2015 07 26 2e) Die sonde dring deur tot in die wortel – tog versoen Rom 5 v6tot11 ♪”

(2015 07 26 1e) Word ‘n volgeling 1 Kon 19 v19tot21 ♪

Inleiding

Oë gerig op Jesus Christus toegewy om Hom te volg. Dit is ons visie as gemeente.

Is dit jou persoonlike visie? Besef jy regtig wat jy met jou antwoord sê?

In opdrag van die Here is Elia na Elisa toe. Toe hy verby Elisa loop waar dié besig was om te ploeg, het hy sy mantel op sy skouers gegooi en sonder ‘n woord aangestap. Elisa het die implikasie van Elia se handeling besef. Hy het die osse gelos, agter Elia aangehardloop en toestemming gevra om sy ouers te groet.

Elisa het daarop die juk van die span osse waarmee hy geploeg het as vuurmaakhout gebruik vir die braai van die twee osse wat hy geslag het. Met hierdie handeling sien ons Elisa het afskeid geneem van sy beroep, sy goed en sy mense toe hy ‘n volgeling van Elia geword het. Hy het ‘n periode van indiensopleiding ondergaan voordat Elia in die hemel opgeneem is en hy sy mantel kon dra.

Is jy as volgeling van Christus bereid om ‘n soortgelyke pad te loop as dié van Elisa? Ons tema vanoggend: Word ‘n volgeling. Ons let agtereenvolgens op: (1) die aanloop tot die gebeure van ons teks; (2) die mantel op ander skouers en (3) die reaksie op die mantel. Continue reading “(2015 07 26 1e) Word ‘n volgeling 1 Kon 19 v19tot21 ♪”