(2015 07 12 2e) Moenie na die vals profete luister nie Jeremia 27 v14 tot 21

Inleiding

Tans, soos in elke ander tydvak, hoor ons as kinders van die Here uit verskillende oorde boodskappe wat aanspraak maak dat dit van die Here kom. Die inhoud van verskillende boodskappe is ongetwyfeld met mekaar in stryd. Daar is ware, maar ook valse profesieë. Moses het die Israeliete al teen die vals profeet gewaarsku (Deut 13:1 – 5).

Drie maal sê Jeremia in ons teksgedeelte oor die profete wat ‘n ander boodskap oordra as syne: Moenie luister … nie (Jer 27:14, 16, 17), wat dan ook vanaand ons tema is. Dis nie wat hy nie, maar die Here sê, so sê Jeremia vir die volk. Tog is dit veel makliker gesê as gedoen. Hoe moes die volk weet wat is ware en wat valse profesie?

In die tyd wat ons nou beleef, die tyd tussen Christus se koms en sy wederkoms, is vals leraars, vals apostels en vals profete vaardig (2 Pet 2:1; 1 Joh 4:1 -3; Op 2:2, 16:13). Hoe moet ons weet wat is waar en wat is vals? Hoe moet ons onderskei wanneer die Here met ons praat en wanneer wat ons hoor vloek teen wat Hy sê?

Continue reading “(2015 07 12 2e) Moenie na die vals profete luister nie Jeremia 27 v14 tot 21”

(2015 07 12 1e) Reaksie op God se Woord Jeremia 26 v 10 tot 24 ♪

Inleiding

Wanneer die Here God praat, het geen mens enige ander opsie nie: jy moet antwoord. Ons tema vanoggend: Reaksie op God se Woord.

In die Ou Testament het die Here van tyd tot tyd een van sy profete na sy volk, na hulle leiers en selfs na die goddelose volke en hulle leiers toe gestuur.

Jeremia, een van die profete, is na die volk van die Here, die tweestammeryk Juda, gestuur. Sy boodskap was dringend en op die man af: bekeer julle, anders gaan die Here julle in ballingskap laat wegvoer. Hierdie boodskap is eeue lank verkondig.

In ons teks dra, benewens Jeremia, twee ander profete, Miga en Urija, dieselfde boodskap oor. Op elke profeet het God se volk geantwoord. Die vraag aan my en jou is: Hoe antwoord jy op God se Woord aan jou? Ons let op drie sake: (1) die omstandighede (2) Jeremia in die beskuldigdebank en (3) ‘n profeet boet met sy lewe.

Continue reading “(2015 07 12 1e) Reaksie op God se Woord Jeremia 26 v 10 tot 24 ♪”